Mens en Gezondheid

Corona uitgelegd

Gelden de aanpassingen in het steunpakket met terugwerkende kracht voor 2020?

Nee. De aanpassingen in het steunpakket gelden vanaf het eerste kwartaal van 2021 en dus niet met terugwerkende kracht over 2020.