Mens en Gezondheid

Corona uitgelegd

Hoe hoog is de boete wanneer je ongeoorloofd op straat bent tijdens de avondklok?

De boete bedraagt 95 euro.