Mens en Gezondheid

Corona uitgelegd

Noodverordening

In het kort

Een noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden en maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk.