Corona uitgelegd

Noodverordening

Een noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden en maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 11 oktober 2020
Antwoord nodig